اگر چند شرکت یا فعالیت تجاری مختلف دارید نیازی نیست برای هریک یک برنامه حسابداری جداگانه تهیه کنید.

شما می توانید در همین نرم افزار و روی یک کامپیوتر چندین شرکت مختلف تعریف کنید و حسابداری هریک را بصورت جداگانه انجام دهید.

حتی شما می توانید برای کنترل حساب و کتاب شخصی و خانوادگی خود یک شرکت بنام خود  تعریف کنید و در آن همه چیز را کنترل نمائید.

این یعنی یک نرم افزار حسابداری برای چندین شرکت.

اگر می خواهید دفاتری که به بعضی جاها ارائه می دهید متفاوت با آن چیزی باشد که در سیستم حسابداری خود عمل نموده اید بدانید که نرم افزار درستی را انتخاب نموده اید. در این نرم افزار شما می توانید به سادگی یک شاخه برای حساب و کتاب واقعی خود باز کنید و یکی با اطلاعات فیلتر شده برای ارائه به آن بعضی
, و سند ها و اطلاعاتی که در هریک وجود دارند با هم کاملا متفاوت باشند.

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.