دیگران از شما قیمت می خواهند و شما همواره در حال ارسال پیشنهاد قیمت یا پیش فاکتور به مشتریان احتمالی خود هستید.

یکی از دغدغه های بزرگ این است که به هریک چه قیمتی را گفته بودیم.

این نرم افزار با بایگانی پیش فاکتورهای فروش همواره پاسخ این سوال را به شما می دهد.

در اکثر شرکت ها و کارخانجات
, فروش تنها با حضور تاییدیه ای بنام سفارش فروش امکان پذیر است که نظارت مدیر را بر قیمت های فروش تضمین می کند.

به همین منظور بخشی به نام سفارش فروش در این نرم افزار تعبیه شده که توسط آن مدیر می تواند یک مرحله قبل از فروش
, همه چیز را بررسی , تایید و نهائی کند.

شما می توانید فروشی با ارز خارجی داشته باشید. مثلا می توانید یک جنس را به درهم یا یورو فاکتور کنید و در این راستا نرخ تبدیل ارز
, نرخ تبدیل در همان روز خواهد بود.

موارد افزودنی و کاستنی از ته فاکتور (مثل تخفیف
, هزینه حمل, مالیات و غیره) می تواند روی قیمت تمام شده فروش کالاهای موجود در فاکتور سرشکن شود و یا بصورت ردیف های جداگانه ای در صورت سود و زیان خود را نشان دهد.

گاهی به دستور مدیریت
, شما تعدادی کالا برای شخص نا معلومی می فرستید, نمی دانید خریدار کیست, نمی دانید به چه قیمتی فروش رفته, فقط می دانید فعلا باید موجودی انبار کاسته شود تا بعدا مشخص گردد خریدار که بوده و نرخ فروش چند بوده است.

اینگونه موارد را می توانید در بخشی از نرم افزار به نام خروج کالا بدون فاکتور وارد کنید تا در اثر این خروج از موجودی انبار کاسته شود.
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.