بخش حقوق و دستمزد این نرم افزار بسیار کارآمد و قابل انعطاف طراحی شده. در این بخش شما می توانید چارت سازمانی شرکتتان را تعریف کنید و پارامترها و فرمول های محاسبه حقوق و دستمزد را برای هر پست سازمانی تعریف نماید.

مثلا می توانید مشخص کنید حقوق کارمندان اداری چطور حساب می شود و حقوق کارگرها بر چه اساسی محاسبه می گردد. سپس وقتی کارمندی را برای سیستم تعریف می کنید و پست سازمانی آن را مشخص می نمائید تمامی فرمول های آن پست برای وی تعریف می شود. (وصد البته قابل ویرایش و تغییر است)


در این سیستم می توانید برای هر گروه یا هر پست سازمانی به تفکیک فیش حقوقی طراحی کنید و زمانیکه یک عضو به این گروه اضافه می شود و یا بعبارتی یک کارمند جدید تعریف می کنید و پست سازمانیش را معین می نمائید
, طراحی های فیش حقوقی مربوط به آن گروه را به ارث می برد و البته شما می توانید در آن دخل و تصرف کنید و آن را تغییر دهید.


آیا شما چند لیسته هستید؟
آیا می خواهید لیست حقوقی که به بعضی جاها ارائه می دهید متفاوت با لیست واقعی شما باشد؟

بخش حقوق و دستمزد این نرم افزار به همین منظور طراحی شده و دارای بخشی برای طراحی لیست حقوق است.

شما می توانید به هرتعداد لیست حقوق طراحی کنید. هر لیست حقوق می تواند ستون های خاص خود را داشته باشد و احیانا از فرمولهای محاسباتی متفاوتی استفاده کند.

لیست حقوق داخلی شما می تواند با لیست های حقوقی که برای منظورهای خاصی طراحی شده متفاوت باشد.

درواقع پیاده سازی چند لیستی در این سیستم به سادگی امکان پذیر است.

محدودیتی در تعریف ستون های لیست حقوق که در واقع متغییرهای محاسباتی کارمندان هستند وجود ندارد و این ستونها می توانند از نوع ثابت یا فرمولی یا برگرفته از مانده حساب سرفصلی
, یا متصل به جداول مالیاتی باشند.


یکی از گزارشات مفیدی که از بخش حقوق و دستمزد این سیستم می توانید بگیرید
, گزارشات انقضاء است.

شما می توانید متغییرهای تاریخی تعریف کنید و آنها را به کارمندان منتسب نمائید. مثل تاریخ اتمام یک پروژه
, تاریخ ترک کار, تاریخ خاتمه قرارداد, تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه, تاریخ خاتمه اعتبار پاسپورت و غیره.

سپس با طراحی گزارش انقضاء بر روی متغییر تاریخی تعریف شده لیست کارمندانی را که تاریخ مورد نظر آنها به پایان رسیده یا آنهائیکه بعد از
n روز منقضی خواهند شد را خواهید داشت.
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.