این برنامه User Friendly است. یعنی استفاده کردن از آن بسیار راحت است.

در این نرم افزار شما در اوج قدرت و حفاظت بالا سادگی استفاده را نیز دارید.

برای استفاده از این نرم افزار نباید حتما حسابدار باشید یا اطلاعات زیادی از حسابداری داشته باشید.

این برنامه طوری طراحی شده که با حداقل اطلاعات کامپیوتری و حسابداری به راحتی می توانید از آن استفاده کنید.

در این نرم افزار یک آموزگار الکترونیک گنجانده شده که اگر در بخشی از سیستم نحوه استفاده از نرم افزار را نمی دانستید می توانید به این آموزگار الکترونیک مراجعه کنید تا وی مانند یک فیلم آموزشی همان بخش را با ذکر مثال برایتان توضیح دهد. بدین ترتیب شما همیشه آموزگاری در محل دارید که هیچوقت خسته نمی شود و می تواند یک مطلب را صد بار توضیح دهد.
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.