این نرم افزار حاصل سالها کار گروهی  و فشرده:

   طراحان
   تجزیه و تحلیل کنندگان
   برنامه نویسان
   تسترها
   حسابداران
   و مترجمین

شرکت است

 


 هرینه تولید این نرم افزار حدود چهار میلیون دلار بوده که توسط سرمایه گذاران این پروژه تامین گردیده است.

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.