دبی با ساخت بناهایی مانند برج دبی که بلند ترین ساختمان دنیاست یکی از شهرهایی است که امروزه به عنوان یکی از سریعترین ممالک در تغییرات و تحولات صنعتی و ساختمانی و بیزینسی تیتر اول همه جراید را به خود اختصاص داده.

رئیس جمهور آن یا بعبارتی پادشاه آن شخصی است بنام شیخ محمد بن راشد آل مکتوم که بنیانگذار و طراح اصلی اینهمه به حساب می آید.

در دبی چیزی که مشهود است و در همه جا به وضوح دیده می شود آورده شدن آخرین تکنولوژی ها از آمریکا و اروپاست.

حال باعث افتخار است که پادشاه چنین کشوری که همه چیزش را از بهترین شرکت های آمریکایی و اروپایی تامین می کند سیستم مالی دفتر ولیعهد را از شرکت ای اف جی سافت ویر که یک شرکت ایرانی است انتخاب کرده و جزو اولین مشتریان ماست.
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.