یکی از ویژگی های منحصر به فرد این نرم افزار اینستکه این یک نرم افزار 3 زبانه است. بدین معنی که اپراتورها می توانند بسادگی با فشار یک کلید زبان برنامه را عوض کنند. این تغییر زبان شامل داده های ورودی , اینترفیس ها و پنجره های برنامه و همچنین راهنمای استفاده از نرم افزار است.
فارسی, انگلیسی و عربی

این
3 زبان عبارتند از انگلیسی, فارسی و عربی.

تصور کنید در یک شبکه کامپیوتری چند اپراتور از ملیتهای مختلف از این برنامه به طورهمزمان استفاده می کنند و هریک دارای محیطی به زبان خودش است.

یکی از فواید چند زبانه بودن این استکه اپراتورهای جدید با خواندن راهنمای برنامه به زبان مادریشان می توانند سریع تر با برنامه آشنا شوند.

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.