این نرم افزار قادر است دفاتر و فروشگاه های شما را در اقصا نقاط دنیا به هم متصل کرده و یک سیستم یکپارچه و آن لاین در اختیار شما قرار دهد.

مدیر عزیز
از این پس وقتی در سفر به سر می برید و یا وقتی در منزل هستید می توانید از طریق اینترنت به کامپیوتر حسابداری متصل شوید و همه چیز را تحت نظر داشته باشید.

روش:
این ویژگی در نسخه هایی وجود دارد که بانک اطلاعاتی آن اس کیو ال سرور یا اوراکل است و نسخه هایی که بانک اطلاعاتی آن اکسس است فاقد این قدرت می باشند. روش عملکرد آن بدین صورت استکه فرض کنید شما از نسخه ای که بانک اطلاعاتی آن اس کیو ال سرور است استفاده می کنید و دفتر مرکزی تان در تهران میباشد و یک شعبه هم در شیراز دارید.
کامپیوترهای دفتر تهران در یک شبکه محلی قرار دارند و به یک سرور متصل هستند. بر روی کامپیوتر سرور بانک اطلاعاتی اس کیو ال سرور نصب گردیده. برنامه حسابداری روی تک تک کامپیوترهای این دفتر نصب شده ولی بانک اطلاعاتی فقط بر روی سرور قرار دارد.
حال قرار است کامپیوتر شیراز از طریق اینترنت به این شبکه متصل گردد. برای این منظور باید یک آی پی اختصاصی به کامپیوتر سرور در دفتر تهران اختصاص دهید تا شماره آن در اینترنت هرگز تغییر نکند سپس برنامه حسابداری را مانند سایر کامپیوترها روی کامپیوتر شیراز نیز نصب کنید و در قسمتی که آدرس سرور را می پرسد آن آی پی اختصاصی را وارد کنید.

بدینترتیب برنامه روی کامپیوتر شیراز قرار دارد ولی اطلاعات بر روی سرور تهران است. و این کامپیوتر و همه کامپیوترهای دیگری که در شهر ها و کشورهای دیگر قرار دارند می توانند با یک ارتباط اینترنتی بصورت آنلاین به سیستم حسابداری شما متصل گردند.
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.