دیگر وقت آن رسیده که برگ چک های شما نیز با چاپگر و زیبا پر شوند و نوشتن چک با دست را متوقف کنید تا بر اعتبار شغلی شما افزوده گردد.

این نرم افزار قدرت چاپ چک دارد.

یکبار ابعاد چک های مختلف را برای سیستم تعریف می کنید و از آن پس دیگر نیازی نیست چک ها را با دست پر کنید.

شما برگ چک مورد نظر را در چاپگر قرار می دهید
, نوع دسته چک را انتخاب می کنید و سیستم آن را پرینت خواهد کرد.

در این سیستم هیچ محدودیتی در تعداد و نوع برگ چک ها وجود ندارد.

دسته چک شما از هر بانکی و دارای هر سایزی که باشد قابل تعریف برای سیستم است.

همچنین برای چاپ می توانید از هر نوع چاپگری استفاده کنید.
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.