یکی از قدرتهای پر استفاده سیستم یکپارچه مالی ای اف جی اینستکه شما می توانید فونت و سایز و رنگ آن را برای تمام گزارشات بصورت دلخواه تعیین کنید.

همچنین می توانید این کار را برای ویرایشگرها یا محیط های ورود اطلاعات مثل سند حسابداری یا فاکتورها و غیره نیز انجام دهید.

لذا هر استفاده کننده ای می تواند طبق سلیقه خود
نوشته ها را کوچکتر یا بزرگتر نماید.

ضمنا در قسمت چاپ چک نیز تعیین فونت و سایز و رنگ آن در اختیار شماست.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.