در این نرم افزار می توانید ضمائم اسناد را اسکن نموده و بصورت فایلهای گرافیکی پیوست شده به هر سند نگهداری کنید.

این ضمائم می توانند هر چیزی باشند. مثلا یک نامه دستور خرید که یک مدیر زیر آن را امضا کرده و یا یک پاسخ استعلام ویا یک فاکتور و یا هر چیز دیگری.

اینکار این مزیت مهم را به دنبال خواهد داشت که برای بررسی یا چاپ ضمائم یک سند نیازی به مراجعه به بایگانی دستی و فیزیکی نیست.

این فایلهای گرافیکی در داخل بانک اطلاعاتی ذخیره خواهند شد و کاملا امن و غیر قابل نفوذ هستند و هیچکس بدون گذر از کدکاربر و کلمه عبور نرم افزار قادر به دسترسی و بازبینی یا تغییر آنها نیست.
 
سیستم یکپارچه مالی ای اف جی یک خبر خوب برای حسابداران دارد و آن اینستکه در قسمتی بنام تولید سند خلاصه می تواند اسناد یک ماه یا بیشتر را خلاصه سازی کند و گزارشی را ایجاد نماید که با استفاده از آن حسابدار می تواند دفتر روزنامه ایکه بصورت دفتر پلم از دارایی دریافت کرده و باید بصورت دستی نوشته و تحویل داده شود را به راحتی بنویسد.

در تولید این گزارش یک محدوده تاریخی پرسیده می شود که می تواند یک ماه یا یک فصل یا یک سال باشد و اسناد در آن بازه تاریخی خلاصه سازی می شوند.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.