دریافت کالای امانی: گاهی کالایی وارد انبار شما می شود که متعلق به شما نیست مثلا وقتی که جنسی که مال کس دیگری است را می فروشید یا مثلا  وقتی که شخصی مقداری کالا در انبار شما می گذارد و قرار است بعدا آنها را بردارد.

در واقع دریافت کالای امانی از نظر حسابداری حالتی استکه موجودی انبار افزایش یافته ولی بابت آن پولی نپرداخته اید. سیستم یکپارچه مالی ای اف جی ارسال و دریافت کالای امانی دارد و این قبیل امور را به درستی کنترل می نماید.

ارسال کالای امانی: این حالت زمانی اتفاق می افتد  که شما کالایی را بصورت امانت به شخص یا شرکتی داده اید و از دیدگاه حسابداری موجودی انبار شما کاهش یافته ولی پولی بابت آن دریافت نکرده اید چون این اجناس فروش نرفته اند و بصورت امانت نزد شخص ثالثی قرار دارند.
 

در شرکت های بزرگ وقتی فروشی صورت می گیرد برگه ای بنام حواله انبار صادر می شود و خریدار با ارائه آن به
انبار دار جنسش را تحویل می گیرد.

در این روش اجناس موجود در انبار فقط با حواله انبار خارج می شوند و فاکتور فروش به تنهایی موجودی انبار را کاهش نمی دهد.

اگر در این نرم افزار بخش حواله انبار را فعال کنید دیگر فاکتورهایی مانند فاکتور فروش یا برگشت از خرید موجودی انبار را تغییر نمی دهند  و منوی جدیدی بنام حواله انبار به برنامه اضافه می شود که از طریق آن می توانید موجودی انبار را کاهش دهید.

این سیستم بگونه ای طراحی شده که برای یک فاکتور فروش می توانید چندین حواله انبار صادر کنید و طی گزارشی فاکتورهای فروشی که برای آنها حواله صادر نشده یا بطور کامل حواله صادر نشده را پیگیری نمایید. به زبان ساده تر یک فاکتور فروش می تواند چندین حواله انبار داشته باشد و اجناس آن مرحله به مرحله از انبار خارج شوند.
 

رسید انبار برعکس حواله انبار است. در شرکت های بزرگ وقتی یک خرید صورت می گیرد هنوز یک مرحله برای افزایش موجودی انبار باقیست. اجناس خریداری شده در یک یا چند مرحله به انبار دار تحویل داده می شود و وی در ازای دریافت هر بخش از کالا یک رسید انبار صادر و امضا می کند.

اگر بخش رسید انبار این نرم افزار را فعال کنید دیگر فاکتور خرید باعث افزایش موجودی کالا نمی شود و یک مرحله دیگر نیز باید انجام شود. باید برای فاکتورهای خرید رسید انبار صادر کنید و با ثبت و قطعی کردن رسید انبارها موجودی افزایش می یابد.

همچنین گزارشاتی برای این منظور تعبیه شده که طی آن می توانید لیست فاکتورهای خریدی که رسید انبار برای آنها صادر شده / نشده / برای مقداری از آن صادر شده را ببینید و پیگیری کنید.

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.