ما اعتقاد داریم نرم افزار حسابداری باید نمودار داشته باشد.

و سیستم یکپارچه ای اف جی دارای نمودار است.

نمودار روی چه سرفصلی؟
روی همه سرفصل ها.

در این نرم افزار شما می توانید تا 5 سرفصل حسابداری مختلف را در یک گزارش با هم مقایسه کنید.

این نمودارها به سه شکل هفتگی
, ماهیانه و سالیانه برای مقایسه روزها, ماه ها و سال ها قابل تولید هستند.

با استفاده از این نمودارها می توانید هزینه ها را کنترل کنید و علل افزایش آنها را در ماه های مختلف پیدا کرده اقدام به رفع آن نمائید.

همچنین می توانید انواع درآمدهای خود را در ماه های مختلف با هم مقایسه کنید و عوامل تاثیر گذار در بالا بردن فروش و سود خود را در ماه های موفق بیابید تا در سایر ماه ها نیز بتوان زمینه های آن را فراهم نمود.

یک مدیر برای اینکه بتواند بخوبی مدیریت کند باید ابزارهای اطلاع رسانی قوی و قابل اعتمادی داشته باشد و این دقیقا همان چیزیست که این نرم افزار به شما می دهد.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.