یکی از مسائلی که همیشه در شرکت شما حائز اهمیت است بایگانی و حفظ کپی مدارک پرسنل است.

چه آنهائیکه مشغول به کارند و چه آنهائیکه کار خود را ترک نموده اند.

در این نرم افزار شما به سادگی می توانید تمامی مدارک پرسنل را اعم از کپی شناسنامه
, کارت ملی, پاسپورت, مدارک تحصیلی و غیره را اسکن کرده و جزو مدارک پیوست پرسنل نگهداری کنید.

بدین ترتیب هر زمان نیازمند ارائه مدرکی از پرسنل خود بودید می توانید آن را پرینت کرده ارائه نمائید.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.