مسلما شما مایلید لیست دارائی های ثابت خود را مثل اتومبیل, ماشین آلات,  دستگاه فاکس کامپیوترها و غیره را داشته باشید و اولا بدانید چقدر از سرمایه شما در این بخش صرف شده ثانیا این اقلام به دست چه کسانی سپرده شده تا احیانا خراب یا مفقود نشوند.

در این نرم افزار بخشی وجود دارد که در آن می توانید دارائی های ثابت خود را تعریف کنید تا سیستم برای آن سند بزند و کنترل استهلاک آنها را در دست بگیرد.

ابتدا باید مشخص کنید که هر دارائی در چه محلی قرار دارد.


به منظور مشخص کردن مکان قرارگیری اموال ثابت بخشی در این نرم افزار تعبیه شده بنام تعریف مراکز استقرار.

در این قسمت شما می توانید این مراکز را همراه با عکس و بصورت یک نمودار درختی تعریف کنید.

مثلا می توانید مشخص کنیدهر ساختمان دارای چه اتاق هایی است و یا هر اتاق دارای چه بخش هایی است. این تقسیم بندی بدین منظور صورت می گیرد که اموال ثابت در آن قرار گیرند.


برای اموال دو گروه اطلاعات ذخیره می شود.

گروه اول اطلاعات ثابت مثل برچسب اموال
, پلاک, بارکد, شماره سریال, محل تهیه, مدل و غیره.

گروه دوم اطلاعاتی است که برای محاسبه استهلاک مورد استفاده قرار می گیرد مثل تاریخ بهره برداری
, عمر مفید, قیمت تمام شده, ارزش اسقاط, محل استقرار و غیره.


در این نرم افزار استهلاک به چهار روش محاسبه می شود که کاربر می تواند برای هر دارائی روش دلخواه را انتخاب کند:
 1. روش خط مستقیم
 2. روش مانده نزولی ثابت
 3. روش مانده نزولی مضاعف
 4. روش مجموع سنوات

 1. اموال ثابت به سه طریق می توانند وارد سیستم شوند:
  الف- سند افتتاحیه     ب- خرید مستقیم     ج- انتقال از انبار
 2. اموال ثابت به روش های زیر می توانند از دور خارج شوند:
  الف- فروش     ب- معاوضه     ج- اسقاط     د- حذف     ه- اهداء
 3. این تغییرات نیز در این نرم افزار برای اموال ثابت امکان پذیر است:
  الف- انتقال به یک مرکز استقرار دیگر.
  ب- تغییر جمع دار.
  ج- ارسال به تعمیرگاه.
  د- برگشت از تعمیرگاه.


گزارشات زیر را می توان از جمله گزارشات مهم این بخش نام برد:

 1. کارت اموال
 2. گزارش استهلاک و ارزش جاری اموال
 3. گزارش نقل و انتقال اموال یا سوابق عملیاتی
 4. سوابق استهلاکی
 5. لیست اموال تحویلی به یک جمع دار
 6. لیست اموال یک مرکز استقرار
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.