این برنامه User Friendly است. یعنی استفاده کردن از آن بسیار راحت است.

در این نرم افزار شما در اوج قدرت و حفاظت بالا سادگی استفاده را نیز دارید.

برای استفاده از این نرم افزار نباید حتما حسابدار باشید یا اطلاعات زیادی از حسابداری داشته باشید.

این برنامه طوری طراحی شده که با حداقل اطلاعات کامپیوتری و حسابداری به راحتی می توانید از آن استفاده کنید.

 
بعنوان مثال در همه محیط های ورود اطلاعات کلیدهایی برای جابجائی یا کپی سطر ها و یا ایجاد و حذف یک سطر در لابلای سطرهای دیگر وجود دارد.

همچنین می توانیم از قدرت ایجاد و حذف یک شماره سند در لابلای شماره های سند قبلی یادکنیم بگونه ایکه سایر شماره سند ها بتناسب آن تغییر کنند.

و نیز قدرت دوباره شماره گذاری و مرتب کردن شماره های اسناد بر اساس تاریخ سندها و نیز قدرت کپی و انتقال یک سند از یک دوره مالی به دوره مالی دیگر (یا شرکت دیگر) یاد کرد.  

در این نرم افزار یک آموزگار الکترونیک گنجانده شده که اگر در بخشی از سیستم نحوه استفاده از نرم افزار را نمی دانستید می توانید به این آموزگار الکترونیک مراجعه کنید تا وی مانند یک فیلم آموزشی همان بخش را با ذکر مثال برایتان توضیح دهد. بدین ترتیب شما همیشه آموزگاری در محل دارید که هیچوقت خسته نمی شود و می تواند یک مطلب را صدها بار توضیح دهد.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.