ما می دانیم که شما نگران این موضوع هستید که چگونه نحوه استفاده از یک چنین نرم افزار بزرگ و وسیعی را فراگیرید و آن را به خاطر بسپارید و به کارمندان حسابداری جدیدی که مرتب هم عوض می شوند آموزش دهید.

نگران نباشید ما قبلا پیش بینی آن را کرده ایم.

این نرم افزار دارای یک راهنما یا آموزگار الکترونیکی است
بنام
AFG Tutorial که تمامی بخش های نرم افزار حسابداری شما را مو به مو مانند یک فیلم آموزشی  آموزش می دهد.

با داشتن این
Tutorial شما معلمی در خانه دارید که هیچوقت خسته نمی شود و می تواند مطلب را صدها بار برای صدها نفر توضیح دهد و شما دیگر نگران کارمندان حسابداری جدیدی که آموزش ندیده اند نخواهید بود.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.