این نرم افزار حاصل سالها کار گروهی  و فشرده:

   طراحان
   تجزیه و تحلیل کنندگان
   برنامه نویسان
   تسترها
   حسابداران
   و مترجمین

 
 • لورا ویلیامز

 • ایملدا آبلانو

 • آنجلیتا سونگ کو

 • آسما عبدالهی حاجی موسی

 • آنیش پوتان پورائیل

 • گلنارا مرتضینا

 • ما لوردس کالانگیان

 • جیسون دلیما

 • مهتا امامت جمعه

 • مدحت یونس

 
 • ضیاء الدین علوی

 • ریسول پرنووب

 • اینوک اومامو ماکونیا

 • ندی جعفری

 • کامران اشرف

 • مصطفی خاتمی

 • رام کیشنا

 • محمد نواز

 • سمیرا خالید بوت

 • لیوی

 
 • مراد توات

 • مایرا ساندووال

 • آرش کیانی

 • کاترین گوندایاو

 • جوفر سومامپونگ

 • آلن باندانس

 • ماریلین رومینگو

 • شهاب بی طرفان  قمی

 • افروز رحمتی

 • محمد نمر صادیق ابو حسن

 


 هرینه تولید این نرم افزارحدود چهار میلیون دلار بوده که توسط سرمایه گذاران این پروژه تامین گردیده است.

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.