دبی با ساخت بناهایی مانند برج دبی که بلند ترین ساختمان دنیاست یکی از شهرهایی است که امروزه به عنوان یکی از سریعترین ممالک در تغییرات و تحولات صنعتی و ساختمانی و بیزینسی تیتر اول همه جراید را به خود اختصاص داده.

رئیس جمهور آن یا بعبارتی پادشاه آن شخصی است بنام شیخ محمد بن راشد آل مکتوم که بنیانگذار و طراح اصلی اینهمه به حساب می آید.

در دبی چیزی که مشهود است و در همه جا به وضوح دیده می شود آورده شدن آخرین تکنولوژی ها از آمریکا و اروپاست.

حال باعث افتخار است که پادشاه چنین کشوری که همه چیزش را از بهترین شرکت های آمریکایی و اروپایی تامین می کند سیستم مالی دفتر ولیعهد را از شرکت ای اف جی سافت ویر که یک شرکت ایرانی است انتخاب کرده و جزو اولین مشتریان ماست.

این چکی است به مبلغ 10445 درهم که ولی عهد دبی بنام شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم ولی عهد امارات دبی یک سال پیش از حساب شخصی خود در وجه شرکت ما صادر کرده تا یکی از استفاده کنندگان راضی نرم افزارهای ما باشد. اینجا را کلیک کنید

این همه را گفتیم تا بدانید برای انتخاب بهترین
, جای درستی آمده اید.

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.