سیستم یکپارچه مالی ای اف جی قادر است لیست بیمه را بصورت دیسکت طبق استاندارد تعیین شده سازمان بیمه و تامین اجتماعی تولید کند.

لذا دیگر لازم نیست لیست های بیمه را با دست بنویسید و آنها را به بیمه بفرستید. این نرم افزار لیست را بصورت دیسکتی تولید می کند و کاملا منطبق بر استاندارد مربوطه در این خصوص است.

این بخش از سیستم بصورت کاملا پارامتریک و قابل انعطاف طراحی شده و کاربر می تواند قالب های متفاوتی برای انواع لیست های بیمه خود طراحی کند تا دیسکت های بیمه اش بر اساس تنوع لیست ها متفاوت باشند.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.