تمامی گزارشات این سیستم قابل تولید با انواع ارز خارجی است. مثلا شما می توانید ترازنامه یا صورت سود و زیان را به ریال , دلار, درهم, یورو یا هر ارز خارجی دیگری تولید کنید.
پس اگر بخواهید گزارشات مالی را به بانک ها یا مشتریان خارجی ارائه دهید با استفاده از این نرم افزار به راحتی می توانید گزارش را بر اساس ارز خارجی مورد نظر ایجاد کنید.

همچنین گزارشات این نرم افزار بگونه ای است که اگر روی هر سطر از گزارش دابل کلیک کنید به یک سطح پائین تر می روید و اطلاعات بیشتری راجع به آن سطر می گیرید. مثلا اگر روی یکی از سطرهای تراز آزمایشی دابل کلیک کنید دفتر معین مربوط به آن حساب خاص نمایش داده می شود و باز در دفتر معین اگر روی یک سطر دابل کلیک کنید سند حسابداری مربوط به آن سطر نمایش داده می شود.

گزارشات بسیار قابل انعطاف طراحی شده اند و می توانید تعیین کنید کدام ستون های گزارش نمایش داده شوند و کدام ها نه.

همچنین می توانید مبالغ گزارش را به ریال یا تومان یا صدهزارتومان یا میلیون تومان ببینید تا گزارشاتی که اعداد و ارقام آن بیش از اندازه بزرگ هستند راحت تر قابل بررسی و تجزیه و تحلیل باشند.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 AFG software co. Inc. All rights reserved.